Oddział Nowa Dęba

W oddziale spółki w Nowej Dębie w roku 2007 powstała odlewnia aluminium. Instalacja  składająca się z obrotowego pieca topielnego, pieca odstojowego oraz rafinatora argonowego umożliwia maksymalny odzysk aluminium ze zgarów poprodukcyjnych i innych odpadów aluminiowych. Stosowany proces rafinacji oraz własne laboratorium pozwala osiągać bardzo wysokie parametry jakościowe produkowanych stopów. Nasz produkt jest znany i ceniony w wielu odlewniach ciśnieniowych w kraju i za granicą. Spółka posiada certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 jak również pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Copyright: Eko-Centrum

Projekt i wykonanie: WizjaNet